Hoppa till huvudinnehåll

Låna släpvagn

Ingareds Byalag

Låna släpvagn

KOLLA KALENDAR NEDAN FÖR TILLGÄNGLIGHET!

BOKADE TIDER

BOKA TID

Släpet bokas genom att fylla i formuläret nedan.

Datum

Tid
Node Settings

REGLER FÖR UTLÅNING: BESTÄMMELSER AVSEENDE BYALAGETS SLÄPKÄRRA

 1. Endast medlem/familjemedlem i Ingareds byalag äger rätt att låna kärran. Medlemskort, i form av skärmdump på din swishinbetalning till byalaget, skall uppvisas då kärran hämtas.
 2. Kärran kan/bör bokas senast två dagar innan lånedatumet.
 3. Under låneperioden är medlem/familjemedlem personligt ansvarig för kärran och ersättningsskyldig för skador som uppkommit på grund av oaktsamhet såsom exempelvis felaktigt handhavande, felaktigt framförande på väg, överlastning etc. Eventuell självriskkostnad belastas låntagaren.
 4. Släpvagnsansvarig och medlem/familjemedlem kontrollerar gemensamt skick och eventuella brister innan utlåning.
 5. Kärran skall återlämnas rengjord/urstädad och eventuella brister/fel skall påpekas.
 6. Hämtning av kärra får ske tidigast 07.00 på vardagar samt 08.00 på helger eller vid anna tidpunkt som släpvagnsansvarig och medlem/familjemedlem kommer överens om.
 7. Återlämning av kärra skall ske samma dag senast 21.00 eller vid annan tidpunkt som släpvagnsansvarig och medlem/familjemedlem kommer överens om.
 8. Släpvagnsansvarig åtar sig att sköta löpande underhåll, besiktning och bokningar samt meddelar styrelsen ev. reparationsbehov. Byalaget står för alla kostnader som uppkommer. En årlig ersättning om 300 kronor utgår till släpvagnsansvarig.
 9. Trailerbeskrivning: öppen bromsad släpvagn med lastgaller av modell Reko FL 900 VT med registreringsnummer WEO 849 och chassinummer 2504206.
  Max lastvikt är 660 kg. Totalvikt 900 kg.
  Byalaget står som ägare till vagnen och ser till att den är skattad och försäkrad.