Hoppa till huvudinnehåll

Historia

Ingareds Byalag

Historia

Ingared tillhör Hemsjö socken som är en gammal kulturbygd med lång historia. Gårdarna var till mitten av 1800-talet koncentrerade till den gamla kyrkbyn i Hemsjö och var i övrigt spridda i det öppna landskapet. Genom bland annat Ingared löpte den så kallade Kungsvägen. Den sträckte sig i sin förlängning sedan österut mot Göteborg.

Vid Kungsvägen i Ingared låg sedan 1650 ett gästgiveri. De rester som finns kvar av Kungsvägen idag betyder mycket för förståelsen av bygdens historia.

År 1859 öppnades järnvägen mellan Göteborg och Alingsås och fem år efter öppnandet fick Norsesund sin station.

Under 1800-talets andra hälft fick den gamla Kungsvägen till stora delar nya sträckningar. Dåvarande Hemsjö kommun började på 1960-talet planera för en större bostadsbygggnad. Valet föll på Ingared och samhället började byggas 1973. Sedan dess har det kommit kontinuerligt till nya kvarter.

Äldreboendet Hemsjögården, som tidigare låg närmre Hemsjö, fick nya lokaler i början av 2000-talet på den gamla landsvägen, nära sjön.

I samband med äldreboendets byggande fick huvudgatan, den gamla landsvägen en ny beläggning med kullersten samtidigt som det byggdes ett torg utanför dåvarande pizzerian/servicebutiken. Samtidigt flyttades busshållplatsen och utvidgades till två bussfickor. Bakom biblioteket har man förlagt en återvinningsstation.

En ny förskola med passivhusteknik byggdes 2011. Den ligger vid skolan, ner mot sjön, och har 5 st nya avdelningar.

2012 byggde Ingareds byalag en skateramp nere vid sjön med EU-medel, sponsring och mängder med ideella krafter. Projektet kallas Ingareds Blågröna Hjärta.